Meld je nu aan voor het Gelijke Kansen Festival!Zien we jou op 29, 30 of 31 mei? Direct aanmelden
Gelijke kansen voor ieder kind in 's-Hertogenbosch, dat is ons doelOp school, in de wijk en thuisLees meer

Samenwerken met ouders

De rol van ouders/verzorgers in het leven van een kind is essentieel. Een ouder heeft een voorbeeldrol, helpt kinderen bij het nemen van beslissingen en helpt hen de wereld om zich heen te begrijpen. Een ouder geeft kinderen normen en waarden mee en bereidt hen voor op verschillende stappen in het leven. Door verschillende oorzaken zoals zorgen over geld, gezondheid of een informatieachterstand is niet iedere ouder altijd even goed in staat om dat te doen. 

Door de samenwerking met ouders (thuis, op school en in de wijk) te verbeteren, vergroten we de mate waarin kinderen zich kunnen ontwikkelen. Hierin staat centraal dat we spreken van een wederkerige samenwerking tussen professionals uit onze community (pedagogische medewerkers, leerkrachten, opvoedondersteuners, consultatiebureau-medewerkers etc.) en ouders/verzorgers. 

In 30 gesprekken met ouders werden duidelijke aandachtspunten zichtbaar: 

Stabiele thuisomgeving

  • We versterken (de toegankelijkheid van) het aanbod voor gezinnen in armoede of met geldproblemen zodat de gevolgen hiervan niet bij kinderen terecht komen. 
  • We versterken de gezinsgerichte aanpak op het gebied van taal- en leesniveau van ouders en zorgen voor een taalrijke omgeving in gezinnen. 

Relatie thuis-school:

  • We verbeteren de informatievoorziening van school aan ouders. Denk aan ouderavonden, informatie over overgang PO nara VO. 
  • We vergroten de vaardigheden van ouders om hun kinderen thuis te helpen met schoolwerk. 
  • We versterken de participatie van ouders op school/tijdens schoolactiviteiten. 

Vergroten sociaal en cultureel kapitaal:

  • We zorgen voor een divers aanbod van ouder-kind activiteiten op het gebied van sport, cultuur, natuur etc. 

Vanuit de actieagenda zijn er al activiteiten ondernomen die betrekking hebben op de pijler ‘Samenwerken met ouders’. Zo is de Doorleesexpress gestart, voor kinderen van 8-12 jaar die al zelf kunnen lezen. Vrijwilligers gaan 20 weken lang met ouder(s) en kind aan de slag met taal en lezen. Zo leren ouders hoe ze hun kind kunnen ondersteunen in hun leesvaardigheid.

Een momentje...
  • Geen resultaten gevonden

    Je zoekopdracht leverde helaas geen resultaat op. Controleer de spelling of probeer het opnieuw met een andere term.
Cookie-instellingen