Benieuwd naar onze nieuwe Gelijke Kansen ambassadeurs?Niet één, niet twee, maar drie!lees meer
Samen impact maken tijdens het Gelijke Kansen FestivalBedankt dat je er was!lees meer
Gelijke kansen voor ieder kind in 's-Hertogenbosch, dat is ons doelOp school, in de wijk en thuisLees meer

Veelgestelde vragen

Bij de start van het programma kozen we ervoor om focus aan te brengen. Direct de hele stad bedienen, was een te groot vraagstuk. Wel hopen we dat dit op termijn gaat lukken. Omdat we veel werken met vernieuwingen en veel uitproberen, kijken we vaak op kleine schaal wat wel en niet werkt. Daarnaast hebben we in het voortgezet onderwijs ook best veel projecten lopen, al is dit vooral op de vmbo-scholen.  

 

Wij denken dat het verweven zit in ieders werk. Zowel in je organisatiestructuur als hoe je medewerkers opleidt. Hoe je kinderen en jongeren benadert, en hoe je over ze praat. Hoe je reflecteert op je eigen gedrag en je organisatie. Het is niet of je ermee bezig moet zijn, maar hóe je dat kunt doen. Daarnaast is het nodig dat een organisatie overstijgend kan en wil denken en gezamenlijk wil kijken wat ze voor kinderen en jongeren kunnen betekenen. Meer denken in kansen dan in belemmeringen, en initiatieven en projecten niet zien als concurrentie maar als kans om te verbinden en te groeien.

Zowel binnen het programma Gelijke Kansen, het project TOP-tijd en onze ambtelijke opdrachtgever - het programma Talentontwikkeling - zijn we bezig met monitoring en kijken we hoe we op de juiste manier impact meten. Ook verschillende externe partijen helpen ons om dit goed vorm te geven. Helaas is precies meten wat we bereiken en wat het oplevert erg moeilijk. Toch kunnen we met data en evaluatie van initiatieven/projecten veel zeggen over de impact op inwoners. 

Het aanbod binnen het programma is zowel incidenteel als structureel. Er zijn initiatieven die al langer lopen, en nog verder doorgroeien. Daarnaast is er ook ruimte voor een lerende structuur. Wat werkt wel en wat niet? Hierin proberen we dingen uit en kijken we wat het oplevert. We hebben een meerjarige visie en doelstellingen. Samen met de community kijken we wat een initiatief of project oplevert, en beslissen we om er wel of niet mee door te gaan.

Goede ideeën zijn altijd welkom. Heb je een goed idee? Stuur dan een mail naar gelijkekansen@s-hertogenbosch.nl. We hebben overigens een duidelijk afwegingskader waaraan initiatieven (grotendeels) moeten voldoen. Kort gezegd is het belangrijk dat het initiatief:

  • bijdraagt aan de missie en doelstellingen van Gelijke Kansen 's-Hertogenbosch;
  • gericht is op structurele impact voor kinderen;
  • bijdraagt aan 'van opstaan tot slapengaan' (verbinding thuis-wijk-school);
  • een versterking is van of aanvulling is op het bestaande aanbod en zorgt voor een goede balans daartussen; 
  • een samenwerking is van meerdere partners, bij voorkeur domein overstijgend;
  • zorgt voor een positieve maatschappelijke kosten-batenanalyse; 
  • wordt voortgezet door de betrokken partijen bij gebleken succes. 

Ja, zeker. Graag zelfs! We werken graag samen met experts, ouders en ervaringsdeskundigen om ons programma scherp en doelgericht te maken/houden. Daarom organiseren wij een aantal keer per jaar een denktank waarin vaste leden ons feedback geven op het programma. Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe leden die onze denkdank en het programma naar een hoger niveau tillen. Ben jij de persoon die ons daarbij kan helpen? Stuur dan een mail naar gelijkekansen@s-hertogenbosch.nl.

Natuurlijk! Neem contact op met het programmateam om een afspraak in te plannen via gelijkekansen@s-hertogenbosch.nl en dan kijken we samen wat we voor elkaar kunnen betekenen. We vinden het altijd leuk om mee te denken over initiatieven, projecten of samenwerkingen.

De initiatieven van het programma Gelijke Kansen zetten we in op plekken waar kinderen een lagere kans op talentontwikkeling hebben. Om die reden concentreren de projecten voor kinderen tot 12 jaar zich op de wijken waar ze het hardst nodig zijn.

De projecten voor 12 tot 18-jarigen richten zich op de hele gemeente. Jongeren zitten in deze fase van hun leven immers vaak niet meer in de eigen wijk op school, maar juist verspreid over de gemeente.

Onze community bestaat uit organisaties uit ’s-Hertogenbosch die in hun dagelijkse werk met kinderen werken en hun steentje bijdragen aan Gelijke Kansen ’s-Hertogenbosch. Dat houdt in dat we ideeën en inspiratie met elkaar delen, samenkomen tijdens communitysessies, actief samenwerken binnen projecten en/of een financiële bijdrage leveren. 

Wil jij je aansluiten bij onze community? Stuur dan een mail naar gelijkekansen@s-hertogenbosch.nl. Wij ontvangen je gegevens en gaan graag met je in gesprek om te kijken wat jij kunt bijdragen en hoe we met elkaar kunnen samenwerken. 

Heb je eerst nog wat vragen? Stuur dan een mail naar gelijkekansen@s-hertogenbosch.nl. Dan nemen we zo snel mogelijk contact met je op. 

Geef aan hoe jij notificaties wil ontvangen. Door pagina's te volgen, ontvang je notificaties en blijf je altijd op de hoogte. Je kunt notificaties ontvangen via het belletje bovenin, maar ook via de mail.

’s-Hertogenbosch staat bol van de talenten. Helaas krijgen niet alle kinderen dezelfde kansen op het ontdekken van hun talenten. De oorzaken daarvan liggen maar al te vaak in de nabije omgeving van het kind. Omdat kinderen in een bepaalde wijk geboren zijn bijvoorbeeld, of omdat hun ouders niet in staat zijn om steun en geborgenheid te bieden. Omdat er thuis geen geld is om boeken of laptops aan te schaffen – soms zelfs niet eens voor gezond eten of sportactiviteiten. Omdat vrienden en familie niet helpen bij het maken van de juiste keuzes, of omdat professionals het potentieel dat in élk kind aanwezig is, niet op waarde schatten.

Dat vinden wij onacceptabel. Ieder kind verdient gelijke kansen. Ieder kind verdient een omgeving waarin het zijn talent optimaal kan ontwikkelen. Daar waar zo’n omgeving niet vanzelfsprekend is, willen wij meer mogelijk maken. Op school, in de wijk en thuis. Dat doen wij door belemmeringen weg te nemen en nieuwe ervaringen toe te voegen. We stimuleren het zelfvertrouwen van kinderen, verbreden hun horizon en laten hen opgroeien in een stabiele omgeving.

Cookie-instellingen