Kinderen in West ontdekken nieuwe verhalen en maken samen huiswerk

133 keer bekeken 0 reacties

Spannende boeken, leesspelletjes, theaterlezen, flitskaarten en extra oefenen op belangrijke schoolvakken. Zo'n 45 kinderen in West doen mee aan het project Connect Academie. Hier leren zij van jongerenwerker Siham Amriui om hun talenten te ontdekken en doen ze nieuwe ervaringen op.

De Connect Academie heeft een duidelijk doel: kinderen uitdagen en stimuleren het beste uit zichzelf te halen. "Met dit initiatief creëren we een inspirerende, motiverende en duurzame omgeving voor kinderen waar ze hun zelfvertrouwen vergroten en volledig potentieel benutten. We bieden en waarborgen gelijke kansen voor alle deelnemers, ongeacht hun achtergrond of ontwikkeling", vertelt Siham.

Competenties bevorderen

De Connect Academie bestaat uit wekelijkse activiteiten die gedurende het schooljaar plaatsvinden. Hier kunnen kinderen in West uit groep 4 t/m 8 meedoen met leesstart, leesclub en huiswerkbegeleiding.

Siham: "Met de inzet van deze educatieve activiteiten werken we preventief aan het versterken van competenties en voorkomen we problemen die op latere leeftijd kunnen ontstaan. Hierbij valt te denken aan competenties die onvoldoende ontwikkeld zijn zoals taal- en leesvaardigheden, studievaardigheden, zelfstandig, kritisch en creatief denken, samenwerken, problemen kunnen oplossen, communiceren, et cetera. In ons werk zien we bij jongeren dat het ontbreken van dit soort vaardigheden grote invloed heeft op het doormaken van een positieve ontwikkeling in de pubertijd en richting jongvolwassenheid, bij het kiezen en afronden van een vervolgopleiding en bij het vinden en behouden van werk."

Belemmeringen wegnemen

Twee Oekraïense broers uit groep 6 en 7 krijgen huiswerkbegeleiding. Het rekenhuiswerk gaat ze gemakkelijk af. De jongste steekt zijn vinger op en laat de begeleiders met trots weten dat hij al klaar is met zijn rekenoefeningen. De broers krijgen extra ondersteuning op het gebied van taal. Ze zijn nog maar enkele jaren in Nederland en de Nederlandse taal vinden ze nog lastig. Siham geeft ze elke week extra taaloefeningen en leesopdrachten om hun woordenschat en taalbegrip te versterken. Eén van de broers vertelt: "Ik vind het leuk hier. Ik krijg hulp bij lezen en ik leer nieuwe Nederlandse woorden."

De broers gaan samen met de andere deelnemers luisteren naar gastspreker Nesrine El Khadir. Zij komt speciaal uit Leiden voor een bezoekje aan de Connect Academie. Nesrine vertelt de kinderen over haar beroep als hulpverlener bij 113 zelfmoordpreventie en hoe ze de opleiding psychologie ervaart. In haar vrije tijd houdt ze zich bezig met haar initiatief Stichting Niyah en zet zich in voor mensen die het minder goed hebben. Siham stimuleert de broers om hun vinger op te steken en vragen te stellen aan Nesrine, want dat vinden ze nog best spannend.

Bij de leesclub is recent een meisje uit groep 4 gestart. Hier signaleert Siham dat het meisje veel moeite heeft met lezen en neemt contact op met haar moeder en leerkracht. Siham: "In samenspraak met haar moeder en juf hebben we ervoor gekozen om haar gerichte ondersteuning te bieden bij het lezen. Haar moeder is de Nederlandse taal niet voldoende machtig en bij de leesstart kunnen we haar ondersteunen in haar leesontwikkeling. Samen met haar juf monitoren we de voortgang."

De Connect Academie is voor kinderen en hun ouders een laagdrempelig vangnet in de wijk. "Hier kunnen ze naast de activiteiten ook terecht met hun vragen of voor ondersteuning. Ook als kinderen geen hulp nodig hebben, bijvoorbeeld bij het maken van hun huiswerk maar wel de behoefte bestaat aan een rustige ruimte, zijn ze van harte welkom", vertelt Siham.

Lezen is toch wél leuk

De boekenserie 'Dagboek van een muts' is bij de deelnemers van de leesclub érg populair. Een jongen vertelt: "Eigenlijk vond ik lezen niet zo leuk en thuis lees ik niet. Bij de leesclub spelen we ook spelletjes met boeken en verhalen, dit vind ik wel leuk. Mijn favorieten zijn de verhalenquiz en boekpraatjes. Maar we delen ook boeken met elkaar, want iedereen wil de boeken van 'Dagboek van een muts'. Ik ben al bij deel 4."

Samen voor fundamentele veranderingen

De activiteiten van de Connect Academie in de Brede Bossche School Boschveld is een samenwerking tussen basisschool ‘t Boschveld en Hambaken Connect. "Met de Connect Academie op 't Boschveld streven we naar gelijke kansen voor alle kinderen", vertelt Anouk Schipper, directeur ’t Boschveld. "Zeer bevlogen professionals bieden een kwalitatief goed inhoudelijk aanbod voor kinderen om hun vaardigheden voor onder andere lezen, taal en rekenen verder door te ontwikkelen. Dit doen zij vanuit relatie met de kinderen, de ouders, de academie en de school. Extra mooi is dat ook maatschappelijke thema's in het aanbod van de academie meegenomen worden. Als school zijn wij erg blij met een samenwerking als deze, omdat we zo samen iets wat soms onmogelijk lijkt toch mogelijk maken."

Hambaken Connect is een jeugd- en jongerenwerk organisatie in ’s-Hertogenbosch en een partners van Gelijke Kansen ’s-Hertogenbosch. Zij richt zich op het begeleiden van kwetsbare en kanszoekende jeugd en jongeren naar een goede toekomst. Hambaken Connect is werkzaam in de wijk Hambaken, in Jongerencentrum Noord (Noord Connect) en in West (Connect West).

Meer weten?

Ben je nieuwsgierig geworden naar de activiteiten? Of ben je een leerkracht werkzaam in West en wil je graag een leerling doorverwijzen? Siham vertelt je graag meer over de activiteiten en helpt je verder met het aanmelden. Zij is te bereiken op s.amriui@hambakenconnect.nl of via +31 6 45 41 13 27.

Afbeeldingen

Bekijk ook

0  reacties

Cookie-instellingen