Onderzoek opbrengst schooljongerenwerk PowerUp073

102 keer bekeken 0 reacties

De afgelopen jaren hebben we - met ondersteuning van de gemeente en in samenwerking met 5 vmbo-/Pro-scholen in Den Bosch – het schooljongerenwerk vormgegeven. 15 collega’s werden, vaak in duo’s, vaste gezichten bij de scholen.

De samenwerking tussen het jongerenwerk en het onderwijs zorgt ervoor dat de domeinen vrije tijd en school met elkaar verbonden worden. Zo hebben alle partijen een completer beeld van de leefwereld van jongeren en wat zich daarin afspeelt.

Bovendien is het informeel leren een belangrijke toevoeging op het formeel leren: deze leervormen versterken elkaar en helpen jongeren in hun persoonlijke groei. Mooie voorbeelden hiervan zijn de Meet-ups binnen scholen – een soort leerlingenraden met ‘mini-jongerenwerkers’ die meedenken en mee organiseren met beroepskrachten - en de toename van (de vraag naar) maatschappelijke stages bij het jongerenwerk.

Highlight uit het rapport als infographic

Schoolpersoneel en leerlingen deelden recent hun ervaringen over de meerwaarde in een uitgebreid representatief onderzoek onder de deelnemende scholen. De intensieve samenwerking bracht meer op dan we dachten: we zijn trots op het resultaat!

De highlights uit het onderzoeksrapport hebben we gebundeld tot twee infographics die inzoomen op de opbrengst van de samenwerking voor schoolpersoneel en voor leerlingen. De cijfers bevestigen het belang van samenwerken en wat het oplevert voor leerlingen en het onderwijs. Klik hier voor infographic jongeren en infographic schoolpersoneel.

Een medewerker van een van de scholen zegt over het jongerenwerk het volgende: “Een stille daadkrachtige aanwezigheid op school. Ze zien heel sterk waar de behoeftes van de jongeren liggen en bouwen een vertrouwensrelatie op die wij in onze functie op een andere manier volbrengen.” Een leerling vertelt over zijn ervaring met schooljongerenwerkers: “Als ik ergens mee zit of een probleem heb weet ik dat ik altijd terecht kan bij de jongerenwerkers op school.”

Leerpunten

Naast de mooie resultaten die we gezamenlijk met de scholen hebben geboekt, nemen wij de volgende leerpunten mee:

  • Verder uitbouwen van contacten met docenten
  • Nog meer vraaggericht werken vanuit leerlingen
  • Blijven inzetten op soepele overgang van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs
  • Intensiever inzetten op 1e jaars leerlingen
  • Signalen, trends en ontwikkelingen blijven delen met elkaar


 Meer over het schooljongerenwerk lees je hier.

Afbeeldingen

Bekijk ook

Cookie-instellingen