Pedagogisch medewerkers in het zonnetje: “Zij creëren een stevige basis voor het kind”

663 keer bekeken 0 reacties

Het zijn vaak de eerste professionals die kinderen tegenkomen: pedagogisch medewerkers. Er is steeds meer aandacht voor de kinderopvang, en het positief effect ervan op de ontwikkeling van kinderen.

Ghislaine Fonteijn, directeur van Kanteel Kinderopvang zit al veertig jaar in het vak en zag hoe het werkveld de afgelopen jaren veranderde. We spreken haar over het beroep en hoe deze professionals bijdragen aan kansengelijkheid. "Kinderen worden niet geboren als ze vier jaar oud zijn. Extra aandacht in de jaren voordat ze naar school gaan, is ontzettend belangrijk."

Waarom is kinderopvang belangrijk voor kinderen?
"In de eerste levensjaren bouwen pedagogisch medewerkers een sterke relatie op met kinderen en hun ouders. Een relatie die vaak nog jaren duurt, totdat kinderen (bijna) naar de middelbare school gaan. Dat geeft ruimte om op een laagdrempelige manier over het kind te praten. Pedagogisch medewerkers zien enorm veel kinderen en signaleren snel hoe het met een kind gaat, of het zich goed ontwikkelt of dat er vragen zijn over de ontwikkeling. Daarover gaan ze met ouders in gesprek, nog voordat het onderwijs eraan te pas komt."

"En dat is niet alles. Tegenwoordig komen kinderen uit kleinere gezinnen dan vroeger. Bij de kinderopvang leert het kind om met andere kinderen om te gaan en samen te spelen. Ook wennen ze aan een andere omgeving, met een ander speelaanbod dan thuis. Ze ontwikkelen razendsnel in de eerste vier jaar; het zijn de belangrijkste jaren."

Bereid de kinderopvang kinderen voor op het onderwijs?
"Pedagogisch medewerkers zijn geschoold in het geven voorschoolse educatie aan peuters. Zo versterken ze de taalontwikkeling, maar ook de motoriek en sociaal-emotionele vaardigheden van peuters. Hiervoor werken we nauw samen met consultatiebureaus: zij leren ouders kennen en zien of kinderen een extra (taal)impuls nodig hebben. Als dat het geval is, komen ze naar het peuteraanbod."

"Hoe we te werk gaan? Eerst zorgen we ervoor dat kinderen zich op hun gemak voelen in de groep. Als een kind lekker in zijn vel zit, komt hij pas aan ontwikkeling toe. Daarna geven we kinderen aan de hand van verschillende thema’s – seizoenen, feestdagen of natuur – een extra steuntje in de rug. Ze ontwikkelen zelfvertrouwen en krijgen zo een gelijke start op de basisschool."

Wat doen jullie verder in het kader van kansengelijkheid?
"Belemmeringen weghalen of verminderen waardoor kinderen en ouders mee kunnen doen in de samenleving. Dat begint bij ruimte bieden aan ouders om ze te laten zijn wie ze zijn. Welke ondersteuning hebben ouders nodig, zonder zijn of haar natuur te veranderen? We gaan bijvoorbeeld op huisbezoek, want bij elkaar op de koffie kom je tot een heel ander gesprek. Dat verlaagt de drempel om hulp te vragen en gebruik te maken van alle mogelijkheden die er zijn."

"Soms hebben kinderen thuis niet eens speelgoed. Dan gaan we langs met speelgoed, en leggen we ouders uit hoe ze hier samen met hun kind mee kunnen spelen. Ook kijken we samen met onderwijs, gemeente en andere organisaties wat er nodig is in de buurt. Een fijne buurt is belangrijk om gezond op te groeien."

Waarom wordt de pedagogisch medewerker vaak vergeten?
"Daar is denk ik een logische verklaring voor. Alle kinderen móeten vanaf vier jaar naar school. Kinderopvang is een keuze van de ouders. Het kind kan ook naar een gastouder, of naar oma en opa. Maar ook financiën spelen een grote rol. De kinderopvang is helaas (nog) niet vrij toegankelijk, dat verhoogt de drempel voor sommige ouders. Bij Kanteel proberen we de financiële drempel zoveel mogelijk weg te halen. Op alle Brede Bossche Scholen is ons aanbod daarom goedkoper dan op andere plekken in ’s-Hertogenbosch."

Wat is jouw boodschap voor alle pedagogisch medewerkers in ’s-Hertogenbosch?
"Jullie hebben een fantastisch beroep gekozen! Wat jullie met kinderen opbouwen is zo hecht, dat je een cruciaal onderdeel bent in hun ontwikkeling. Dat geldt ook voor de relatie met ouders. Zij vertrouwen jullie hun kind(eren) toe, hun grootste goed."

"Ons werk zorgt voor verbinding met het onderwijs, welzijn en zorg. We hebben elkaar nodig om een veilige wereld voor kinderen te bouwen. En bij jullie, pedagogisch medewerkers, begint het balletje te rollen."

Afbeeldingen

Bekijk ook

0  reacties

Cookie-instellingen