Project Sterk vmbo & Pro: Het eerste blog

420 keer bekeken 0 reacties

Het kan zomaar zijn dat je nog niet eerder gehoord hebt van het project ‘Sterk vmbo & Pro’. Of misschien heb je al eens op deze website gekeken, kwam je ons project tegen en dacht je: maar wat doen ze nou precies? Daarom starten we een blog.

Het is vrij logisch dat je je moeilijk een beeld kunt vormen van wat we doen in het project Sterk vmbo & Pro. We zijn namelijk nog niet grootscheeps naar buiten getreden, terwijl we wel met veel dingen bezig zijn. Kortom: de hoogste tijd om dit project van het Van Maerlant, de Bossche Vakschool, Yuverta vmbo, de Rijzert en het Dieze College toe te lichten.

Eerst een korte terugblik. Een jaar geleden is op bestuursniveau een begin gemaakt met het project ‘Sterk vmbo & Pro’. Het doel: ons als scholen inspannen om het beroepsgericht voortgezet onderwijs in ’s-Hertogenbosch op de kaart te zetten. Daar rolden twee speerpunten uit: activiteiten ondernemen die bruggen slaan tussen de scholen en samen een gevoel van trots aanwakkeren.

Door bruggen te slaan tussen de scholen versterken we de onderlinge band, wat onze leerlingen ten goede komt. Door elkaar beter te leren kennen, bijvoorbeeld, kunnen we van en met elkaar leren. Door leerlingen te betrekken bij alles wat we ondernemen, geven we hun meer kansen om te ontdekken wat bij hen past. En door aan nieuwe activiteiten mee te doen, bouwen ze nog meer zelfvertrouwen op.

Het tweede speerpunt heeft te maken met de wens om het heersende beeld over het beroepsgericht voortgezet onderwijs te beïnvloeden. Daarom richten we onze pijlen op het aanwakkeren van trots bij onze leerlingen en hun omgeving. We willen het bewustzijn versterken dat onze leerlingen onmisbaar zijn voor ’s-Hertogenbosch. Vandaar het motto “Wij maken Den Bosch”. Het doel is dat onze leerlingen dat met trots durven te zeggen.

In het projectteam zit een docent van iedere Sterk vmbo & Pro-school. Wie het zijn?

De Rijzert – Elize van Maar
Yuverta vmbo – Lotte van der Sluis
Bossche Vakschool – Theo Jacobs
Van Maerlant – Daan Mortier
Dieze College – Faizal Pasaribu

Tot slot nog dit: het project heeft de naam ‘Sterk vmbo & Pro’ gekregen, maar zelf hebben we het veel liever over ‘Wij maken Den Bosch’. Want daar krijgen we energie van en het geeft het beste aan waar het ons om gaat: beweging creëren, samen mooie dingen tot stand brengen, trots aanwakkeren bij anderen en daar volop van genieten. Waar we dan precies aan werken: dat lees je in het volgende blog.

Tot de volgende!
Marion van Weeren (projectleider)

Afbeeldingen

Bekijk ook

0  reacties

Cookie-instellingen