Nationale Onderwijsweek en Gelijke Kansen 's-Hertogenbosch

1041 keer bekeken 0 reacties

In ’s-Hertogenbosch maakt Ufuk Kâhya, wethouder Talentontwikkeling, Gezondheid en Data, zich hard voor kansengelijkheid.

In ’s-Hertogenbosch maakt Ufuk Kâhya, wethouder Talentontwikkeling, Gezondheid en Data, zich hard voor kansengelijkheid. “’s-Hertogenbosch is niet de grootste stad van het land, maar wél een stad met grootstedelijke uitdagingen. Indicatoren voor gelijke kansen, zoals het aandeel van vol- wassenen met een startkwalificatie en inkomen van de ouders zijn vergelijkbaar met het Nederlandse gemiddelde. In vier wijken zijn de scores op indicatoren van kansengelijkheid, inclusief het risico op onderwijsachterstand, drastisch ongun- stiger dan in de rest van ’s-Hertogenbosch.”

“’s-Hertogenbosch staat bol van de talenten, maar helaas krijgen niet alle kinderen dezelfde kansen op het ontdekken ervan. De oorzaken liggen maar al te vaak in de nabije omgeving van het kind. Soms kunnen ouders geen steun of geborgenheid bieden of is er thuis geen geld voor boeken of een laptop soms zelfs niet eens voor gezond eten of sport. Soms zijn vrienden en familie niet in staat om te helpen bij het maken van de juiste keuzes, of schatten professionals het potentieel dat in élk kind aanwezig is, niet op waarde. Zo’n kind staat er dan alleen voor, en dat vind ik simpelweg onacceptabel.”

Actieagenda Gelijke Kansen
In de Actieagenda Gelijke Kansen werken gemeente, onderwijs- en opvanginstellingen, sport-, cultuur- en welzijnspartners samen aan een samenhangend aanbod van projecten. Met bestuurders, maar óók met leerkrachten, jongerenwerkers, cultuurmakers en sportcoaches. Samen vormen zij de Gelijke Kansen Community ‘s-Hertogenbosch. De projecten van de Actieagenda Gelijke Kansen worden allereerst ingezet op plekken waar kinderen een lagere kans hebben om hun talenten te ontwikkelen. Voor kinderen tot 12 jaar gaat dat om vier wijken. De projecten voor 12 tot 18-jarigen richten zich op de hele gemeente. Jongeren zitten in deze fase van hun leven immers vaak niet meer in de eigen wijk op school, maar juist verspreid over de gemeente.

“Met de Actieagenda Gelijke Kansen willen we gelijke kansen creëren voor álle kinderen in ’s-Hertogenbosch. Door hun zelfvertrouwen te stimuleren, hun horizon te verbreden en hen te laten opgroeien in een stabiele omgeving. We kijken daarbij naar de hele omgeving van een kind: de situatie op school, thuis en in de wijk. Ouders zijn daarin ontzettend belangrijk. Maar niet voor iedere ouder is het even makkelijk om een kind te bieden wat het nodig heeft. Ouderbetrokkenheid is dan ook een van onze belangrijkste pijlers. Daarnaast zetten we volop in op talentondersteunend gedrag: hoe helpen we onze professionals om écht te zien wat een kind nodig heeft, en daar vervolgens ook écht op te acteren?”

Lees het hele artikel op: https://www.gelijke-kansen.nl/actueel/nieuws/2022/09/22/onderwijs-is-de-emancipatiemotor-voor-kinderen

Afbeeldingen

Bekijk ook

0  reacties

Cookie-instellingen