Samen strijden voor Gelijke Kansen met een Rijke Schooldag!

1386 keer bekeken 0 reacties

De gemeente ’s-Hertogenbosch is aangewezen als deelnemer aan het voorloperstraject Rijke Schooldag van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Daarmee zetten we een belangrijke stap in ons programma gelijke kansen. We starten met de Rijke Schooldag in de wijk West.

We gaan daar met een brede coalitie van dertien partnerorganisaties werken aan een inspirerende en kansrijke omgeving voor alle kinderen van de wijk. Voorlopers ontvangen  voor het schooljaar 2022-2023 €586.000,-  subsidie. Voor de jaren daarna bekijkt het ministerie de hoogte van de subsidie nog.

Rijke Schooldag
Met de Rijke Schooldag willen we zorgen voor een inspirerende en kansrijke omgeving voor alle kinderen. Van opstaan tot slapengaan. Een omgeving waarin ze nieuwe ervaringen opdoen, waarin het geloof in eigen kunnen kan groeien en waarin talent wordt gezien en ook op waarde wordt geschat. 

We starten met de Rijke Schooldag in West omdat data aantonen dat de uitdagingen in deze wijk groter zijn dan elders. In West hebben we al een brede coalitie van partners gevormd. Die organiseren op dit moment al veel activiteiten. Samen willen we daar graag samen een nóg beter aanbod van wil maken.

Die coalitiepartners zijn: de basisscholen Kwartiermaker, KC Boschveld, Kruisboelijn, Westerbreedte, De Ontdekking en Nour, de VO-scholen Bossche Vakschool, De Rijzert en Van Maerlant, Kanteel kinderopvang, Farent sociaal werk, Huis73 en S-PORT. Met deze brede mix van partners kunnen we samenwerken aan een gevarieerd aanbod van voor- en buitenschoolse activiteiten. Een aanbod dat toegankelijk, stimulerend én inspirerend is voor alle kinderen.

Wethouder Kâhya: “Elk kind in ’s-Hertogenbosch verdient dezelfde kansen om zijn talenten te ontdekken en te ontwikkelen. De ondersteuning en het leereffect die de Gelijke Kansen Alliantie ons daarbij bieden, zijn daarbij een belangrijke steun in de rug. Maar de slagkracht en ambitie van de dertien coalitiepartners in West gaan écht het verschil maken voor de kinderen in  West. Dat wat we in West leren en wat écht impact heeft voor de kinderen, rollen we verder uit. Het is onze ambitie om voor ieder kind in ’s-Hertogenbosch een rijke schooldag te hebben.”

Voorloperstraject
Ook op landelijk niveau is er veel aandacht voor kansengelijkheid voor kinderen. Wij werken we al enkele jaren samen met de Gelijke Kansen Alliantie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Zij starten nu het ‘Voorloperstraject Rijke Schooldag'. 

45 voorlopers die nu al een programma rond een verrijkte schooldag hebben, zijn uitgenodigd om hun programma drie jaar lang te versterken of (verder) te ontwikkelen. Als voorloper krijgen we de kans om te leren van andere gemeenten en om samen te zoeken naar wat nóg beter werkt in de aanpak van kansenongelijkheid.

Gelijke Kansen in ’s-Hertogenbosch
Ondanks dat ’s-Hertogenbosch bol staat van de talenten, krijgen helaas nog steeds niet alle kinderen dezelfde kansen op het ontdekken daarvan. Ieder kind verdient een omgeving waarin het zijn talent optimaal kan ontdekken en ontwikkelen. Daar waar dit niet vanzelfsprekend is, willen wij meer mogelijk maken. Op school, in de wijk en thuis.

We kunnen dat niet alleen. Daarvoor hebben we alle (professionele) partners in onze gemeente nodig. In de Gelijke Kansen Community werken we met meer dan 70 partners samen aan fundamentele veranderingen voor kinderen en hun omgeving. Door belemmeringen weg te nemen en positieve ervaringen toe te voegen. Dat doen we via concrete projecten en initiatieven. Deze zijn samengevat in de Actieagenda Gelijke Kansen. De Actieagenda is momenteel volop in uitvoering; meer informatie over de lopende projecten vind je hier

Afbeeldingen

Bekijk ook

0  reacties

Cookie-instellingen