IMC Basis: basisscholen meld je aan!

365 keer bekeken 0 reacties

Vanuit de actieagenda Gelijke Kansen ‘Elk Talent Telt’ willen we het programma IMC Basis verder uitrollen naar meer basisscholen. Vanaf schooljaar 2022—2023 kunnen 3 nieuwe basisscholen mee doen aan dit programma.

Vanuit de actieagenda Gelijke Kansen ‘Elk Talent Telt’ willen we het programma IMC Basis verder uitrollen naar meer basisscholen. Vanaf schooljaar 2022—2023 kunnen 3 nieuwe basisscholen mee doen aan dit programma. 

Wat is IMC-basis?

IMC Basis maakt onderdeel uit van St. IMC Weekendschool en  is een programma voor het basisonderwijs waarbij de potentie en de ontwikkeling van jongeren centraal staat. IMC basis wordt uitgevoerd op basisscholen in die wijken waar het het hardst nodig is. Leerlingen van groep 7 en 8 krijgen elke week, twee jaar lang, onder schooltijd, les van bevlogen gastdocenten die de leerlingen meenemen in hun werkveld. Afhankelijk van de schoolcontext komen in de twee jaar ongeveer tien tot zestien vakken aan bod. Bij ieder vak streven we ernaar om een veelvoud aan gastdocenten langs te laten komen met een variëteit aan opleidingsniveaus, beroepen en achtergronden. Leerlingen verwerven kennis en vaardigheden die de rest van hun leven van pas komen. Ze vergroten hun netwerk, krijgen meer zelfvertrouwen doordat ze hun talenten en voorkeuren ontdekken en krijgen een breed beeld van de maatschappij en hun mogelijkheden daarin. Hierdoor leren ze gemotiveerde keuzes maken als het gaat om persoonlijke ambities en wensen, maar ook over schoolprofielen, studies en uiteindelijk werk. 

Hoe gaat het in zijn werk?

Een coördinator  werkzaam vanuit IMC Basis voor de planning en inrichting van de vakken en lessen. Dit gaat in overleg met de leerkracht en afgestemd op de omgeving van de school. De coördinator selecteert en begeleidt de gastdocenten en houdt daarbij de planning strak in de gaten. Tevens bespreekt de coördinator de lessen met de leerkracht voor en na. De rol van de leerkracht in het programma is essentieel. De leerkracht heeft zicht op de kennis en vaardigheden van de leerlingen en kan het programma versterken door een actieve rol te spelen in het didactisch ontwerpen van de lessen. Tijdens de lessen en gedurende de rest van de week verzorgt de leerkracht de verbinding tussen het programma en de overige vakken zoals taal en rekenen, burgerschapsonderwijs en levensvaardigheden. De uitvoering van de les wordt gedaan door de leerkracht in samenwerking met de gastdocent. De rol van de leerkracht vraagt aanvullende competenties dan er misschien normaliter van leerkrachten worden gevraagd die van de opleiding komen. Om te waarborgen dat de lessen van de gastdocenten optimaal worden benut, biedt IMC Basis de leerkrachten aanvullende opleidingsmodules aan.

Tijd en kosten

Hoeveel tijd dit kost voor de leerkracht verschilt per situatie. Alle details kunnen worden besproken in de voorbereidende gesprekken tussen de coördinator en de school. Belangrijk om te weten is dat de IMC Basis lessen veel effect hebben op en doorwerken in de reguliere lessen, en daarom ontzettend veel opleveren voor zowel de leerlingen als de leerkracht! De kosten voor het IMC Basisprogramma zijn ongeveer € 32.000 per school (twee klassen) per jaar, maar de school hoeft hiervan slechts een kwart zelf te betalen! De overige kosten worden betaald door nationale en lokale fondsen, gemeente en bedrijven. 

 Mocht je als school interesse hebben om mee te doen, neem dan voor 15 mei contact op met Marjolein Winter, m.winter@s-hertogenbosch.nl/ 06-11109057

Afbeeldingen

Bekijk ook

0  reacties

Cookie-instellingen