Actieagenda Gelijke kansen 's-Hertogenbosch - Talent Telt!

374 keer bekeken 0 reacties

In de Gelijke Kansen Community 's-Hertogenbosch werken gemeente, onderwijs- en kinderopvangorganisaties, sport-, cultuur- en welzijnspartners samen met jongeren én ouders aan gelijke kansen voor alle kinderen.

Niet naast elkaar maar mét elkaar, zodat zij ieders kennis en deskundigheid optimaal kunnen inzetten. En zodat er geen losstaande acties, maar een samenhangend programma ontwikkeld wordt. Dat programma, de Actieagenda Gelijke Kansen, werd op 24 februari 2022 gelanceerd. De eerste acties zijn al in uitvoering, en worden de komende jaren continu aangevuld met nieuwe kansrijke ideeën. Zo zorgen de partners in de Gelijke Kansen Community er samen voor dat alle kinderen in 's-Hertogenbosch zich van opstaan tot slapengaan in een fijne, veilige en inspirerende omgeving bevinden. 

Van opstaan tot slapengaan

Ufuk Kâhya, wethouder Talentontwikkeling is ervan overtuigd dat elk kind talent heeft: “‘s-Hertogenbosch staat bol van de talenten. Helaas krijgen niet alle kinderen dezelfde kansen op het ontdekken en ontwikkelen daarvan. De oorzaken daarvan liggen maar al te vaak in de nabije omgeving van het kind. Omdat kinderen in een bepaalde wijk geboren zijn bijvoorbeeld, of omdat hun ouders niet in staat zijn om steun en geborgenheid te bieden. Omdat er thuis geen geld is om boeken of laptops aan te schaffen – soms zelfs niet eens voor gezond eten of sportactiviteiten. Omdat vrienden en familie niet helpen bij het maken van de juiste keuzes, of omdat professionals het potentieel dat in élk kind aanwezig is, niet op waarde schatten. Met de Actieagenda Gelijke Kansen willen we gelijke kansen creëren voor alle kinderen in ’s-Hertogenbosch. Door hun zelfvertrouwen te stimuleren, hun horizon te verbreden en hen te laten opgroeien in een stabiele omgeving. We kijken daarbij naar de hele omgeving van een kind: naar zijn of haar school, maar ook naar de situatie thuis en in de wijk. We willen belemmeringen in die omgeving wegnemen en positieve ervaringen aan het leven van een kind toevoegen.”

Ongelijk investeren in gelijke kansen

De projecten van de Actieagenda Gelijke Kansen worden allereerst ingezet op plekken waar kinderen een lagere kans op talentontwikkeling hebben. Zo blijkt uit data dat gemiddeld 15% van de basisschoolleerlingen in ’s-Hertogenbosch risico loopt op een onderwijsachterstand. Maar in sommige wijken is dat percentage veel groter: in Noord 26% en in West zelfs 37%. En waar in Rosmalen-Zuid 94% van de middelbare scholieren lid is van een club of (sport)vereniging, is dat in Noord slechts 60%. Om die reden concentreren de projecten zich op de wijken waar ze het hardst nodig zijn: voor kinderen tot 12 jaar is dat in West, Noord, Zuidoost en Graafsepoort. De projecten voor 12 tot 18-jarigen richten zich op de hele gemeente. Jongeren zitten in deze fase van hun leven immers vaak niet meer in de eigen wijk op school, maar juist verspreid over de gemeente.

Gelijke Kansen Community 's-Hertogenbosch

In het programma Gelijke Kansen werken gemeente, onderwijs- en opvanginstellingen, sport-, cultuur- en welzijnspartners samen aan een samenhangend aanbod van projecten. Met bestuurders, maar óók met leerkrachten, jongerenwerkers, cultuurmakers en sportcoaches. Samen vormen zij de Gelijke Kansen Community ‘s-Hertogenbosch. Programmamanager Arthur Peelen: “Het ontwikkelen van talent gaat niet alleen over het aanbieden van goed onderwijs, maar ook over de tijd die een kind buiten school doorbrengt. De invloed van docenten is belangrijk, maar die van ouders,  vrienden, de jongerenwerker of de sportcoach is nét zo belangrijk. Door al die personen écht te laten samenwerken, zorgen we ervoor dat alle kinderen in ’s-Hertogenbosch zich van opstaan tot slapengaan in een fijne, veilige en inspirerende omgeving bevinden.”

Bijzondere aanpak

Al sinds 2019 werkt ’s-Hertogenbosch samen binnen de Gelijke Kansen Alliantie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Monaïm Benrida, programmamanager bij de GKA, noemt de wijze waarop ’s-Hertogenbosch aan de slag is met kansengelijkheid uniek: “De manier waarop al die verschillende betrokkenen rondom een kind in ’s-Hertogenbosch de handen ineen hebben geslagen, is echt bijzonder; dat komen we nog niet op veel plaatsen tegen. Ik geloof in deze aanpak, waarbij altijd de verbinding school, thuis en omgeving wordt gemaakt. Want alleen samen kunnen al deze partijen zorg dragen voor een omgeving, waarin kinderen hun talenten kunnen ontdekken, herkennen en ontwikkelen.”

Talent optimaal ontwikkelen

Wethouder Kâhya is blij met het resultaat van die samenwerking. “Gelijke kansen voor onze kinderen, dat is ons doel. Samen zorgen we ervoor dat kinderen ook echt kind kunnen zijn. Dat ze zichzelf kunnen zijn, met hun eigen unieke talenten. Dat er een omgeving rondom hen is die daarbij helpt. Een omgeving die zorgt voor zelfvertrouwen wanneer het kind twijfelt en die uitdaagt om talenten te ontwikkelen. We willen kinderen het gevoel geven dat ze erbij horen, dat er altijd mensen dicht bij hen zijn die helpen wanneer dat nodig is. Ik ben er ongelofelijk trots op dat we met zó veel partijen de handen ineen hebben geslagen. Samen gaan we het verschil maken voor kinderen en hun omgeving.”

Afbeeldingen

Bekijk ook

0  reacties

Cookie-instellingen