Ook jongerenwerkers op De Rijzert en Yuverta vmbo

287 keer bekeken 0 reacties

In augustus 2020 is op de Bossche Vakschool een pilot gestart. Daar zijn drie jongerenwerkers van PowerUp073 aan de slag gegaan om de verbinding te leggen tussen het leven van de leerlingen op school en het leven van de leerlingen buiten school – thuis en in de wijk.

Op die manier is er laagdrempelig contact met leerlingen. Daardoor kunnen talenten nog beter ontdekt en gestimuleerd worden. En kunnen mentoren en docenten beter begrijpen wat de leerlingen bezighoudt. Na een succesvolle pilot is besloten om dit project uit te breiden naar nog twee middelbare scholen in ’s-Hertogenbosch: De Rijzert en Yuverta vmbo Den Bosch.

Samen voor meer impact

Het schooljongerenwerk is een andere en welkome aanvulling op de bestaande expertise binnen De Rijzert. “Hierdoor maken we een zichtbare verbinding tussen wat er zich buiten en wat er zich binnen de school afspeelt” zegt Noortje van den Boogaard, directeur van De Rijzert. “We verwachten dat we hierdoor nog betere ondersteuning voor onze leerlingen kunnen bieden.”

Bas Razenberg, senior schoolleider van Yuverta vmbo Den Bosch ziet het schooljongerenwerk als ‘1+1=3’. “De doelstellingen van het schooljongerenwerk sluiten aan bij onze doelstellingen: jongeren begeleiden op het pad naar volwassenheid. Samen kunnen we nog meer impact maken.” Hij heeft gemerkt dat het voor leerlingen fijn is om terecht te kunnen bij volwassenen die niet ‘iets van ze moeten’, zoals bij docenten soms het geval is. “Leerlingen worden zo nog beter gezien en we verwachten dat het de veiligheid en de sfeer op school ten goede komt.”

De taal van de jongeren

De leerlingen Nathan, Shahad, Sylvester en Seray van de Bossche Vakschool kunnen beamen dat het schooljongerenwerk waardevol is. Sylvester: “Als ik ergens mee zit of ik heb een probleem, dan ga ik liever naar jongerenwerkers toe. Ik heb een goede band met ze en kan altijd bij ze terecht. Ik weet dat ik ze voor de volle 100% kan vertrouwen.” En dat vertrouwen is er om een reden. Nathan: “Jongerenwerkers begrijpen onze straatcultuur beter en weten hoe ze moet ons in gesprek moeten gaan.” Seray is het daar helemaal mee eens: “Jongerenwerkers spreken de taal van de jongeren.”

School als vindplek

Voor de jongerenwerkers van PowerUp073 is school net als de wijken één van de belangrijke vindplekken van de doelgroep. Zij ervaren de samenwerking met scholen dan ook als heel positief. Soufiane Hanina: “Als schooljongerenwerker ben ik continu in contact met jongeren. Niet alleen op school, maar na school ook in de wijk en in het jongerencentrum. Je bent als het ware voortdurend aanwezig in de ‘bubbel’ van de jongeren. Hieruit ontstaat een vertrouwensband waardoor wij als jongerenwerkers ons goed kunnen richten op preventie en vroegsignalering.”

Gelijke Kansen ‘s-Hertogenbosch

De inzet van schooljongerenwerkers is een interventie die is opgestart door Gelijke Kansen ’s-Hertogenbosch. Een programma waar wethouder Ufuk Kâhya zich heel hard voor maakt: “Iedereen heeft talenten. Alleen krijgen jongeren niet altijd dezelfde kansen om hun talenten te ontdekken en ontwikkelen.” Door school en het leven van de jongeren in de wijk met elkaar te verbinden, is beter zichtbaar wat hen echt bezighoudt en wat hun passies zijn. “En bieden we hen steun, stimulans en uitdaging. Daarom is er het schooljongerenwerk. Daarmee helpen we jongeren nog beter te ontdekken waar ze goed in zijn en wat ze leuk vinden en helpen we ze deze talenten te ontwikkelen.”

Afbeeldingen

Bekijk ook

0  reacties

Cookie-instellingen