DUO verzoek voorziening beroepsonderwijs bij bijzondere omstandigheden

Voor de kleine groep studenten waar andere zaken spelen, kan school samen met de student bellen naar DUO voor speciale verzoeken.

Voor wie?

Studenten met mbo-niveau 3 en 4 vallen onder de prestatiebeurs. Dat betekent dat zij recht hebben op maximaal 4 jaar studiefinanciering en bij het niet behalen van een diploma op niveau 3 of 4 moet de volledige studiefinanciering terugbetaald worden. Hier komt eventueel ook nog een bedrag van om en nabij 100 euro per maand bovenop als de studenten ook gebruik heeft gemaakt van een OV-chipkaart.

Kan een student door medische, psychische of sociale omstandigheden niet binnen de gestelde vier jaar een diploma behalen? Dan kan via deze regeling de looptijd verlengd worden. Dit moet meestal wel onderbouwd worden met een medische verklaring van een behandelaar. Deze hoeft niet uit de doeken te doen wat er aan de hand is, maar wel bevestigen dat er medisch/psychische zaken spelen die studievertraging hebben veroorzaakt.

In uitzonderlijke gevallen kan zelfs de studieschuld 'weer op nul gezet' worden en begint de student met een schone lei. Denk hierbij aan een student van een sportopleiding die door een ongeluk of ziekte fysiek niet meer in staat is de opleiding af te ronden en daardoor gedwongen is een andere opleiding te kiezen.

Via deze regeling kunnen studenten ook hun studieschuld kwijt laten schelden als zij door medische, psychische of sociale omstandigheden hun opleiding niet kunnen afronden en in de toekomst hierdoor geen opleiding meer kunnen volgen.

Op zoek naar meer informatie?

Lees meer op de website van DUO.

Meer weten

 
 

 

Cookie-instellingen