DUO buitenbeschouwing laten van ouder(s)

De leerling heeft geen contact met de ouders, of één van de ouders.

Voor wie?

DUO is niet op de hoogte van de situatie achter de voordeur en gaat uit van gegevens van de belastingdienst. Daarom wordt het inkomen van beide ouders meegewogen. Als er met ouder(s) geen contact is en/of ouder(s) ondersteunt de student financieel niet, dan kan de student een verzoek indienen bij DUO om het inkomen van deze ouder(s) niet mee te laten wegen bij het vaststellen van de aanvullende beurs.

Dit kan betekenen dat de student wel recht heeft op een aanvullende beurs of dat deze verhoogd wordt. Naast het invullen van het DUO-formulier moet er ook een zogenaamde 'verklaring deskundige' opgesteld worden, waarin de omstandigheden van de student beschreven worden. Een deskundige kan een betrokken maatschappelijk werker of zorgcoördinator van school zijn. Ook vanwege de vele emoties die hierbij naar boven komen is het wenselijk dat er extra hulp voor de leerling ingezet wordt.

Op zoek naar meer informatie?

Lees meer op de website van DUO.

Meer weten

 
 

 

Cookie-instellingen