DUO verzoek voorziening beroepsonderwijs bij bijzondere omstandigheden

Voor de kleine groep studenten waar andere zaken spelen, kan school samen met jouw kind bellen naar DUO voor speciale verzoeken.

Voor wie?

Studenten van mbo-niveau 3 en 4 vallen onder de prestatiebeurs. Dat betekent dat zij recht hebben op maximaal 4 jaar studiefinanciering en bij het niet behalen van een diploma op niveau 3 of 4 moet de volledige studiefinanciering terugbetaald worden. Hier komt ook nog een bedrag van ongeveer 100 euro per maand bovenop als jouw kind ook gebruik heeft gemaakt van de OV-chipkaart.

Als jouw kind door medische, psychische of sociale omstandigheden niet binnen de vier jaar een diploma kan behalen, dan kan via deze regeling de looptijd verlengd worden.
Dit moet meestal wel onderbouwd worden met een medische verklaring van een behandelaar. Deze hoeft niet te vertellen wat er aan de hand is, maar wel bevestigen dat er medisch/psychische zaken spelen die studievertraging hebben veroorzaakt.

In uitzonderlijke gevallen kan zelfs de studieschuld 'weer op nul gezet' worden en begint jouw kind met een schone lei. Denk hierbij aan een student van een sportopleiding die door een ongeluk of ziekte fysiek niet meer in staat is de opleiding af te ronden en daardoor gedwongen is een andere opleiding te kiezen.

Via deze regeling kan jouw kind ook een studieschuld kwijt laten schelden als zij door medische, psychische of sociale omstandigheden hun opleiding niet kunnen afmaken en in de toekomst hierdoor geen opleiding meer kunnen volgen.

Heb je hulp nodig bij deze aanvraag? Neem contact op met de mentor van school.

Op zoek naar meer informatie?

Lees meer op de website van DUO.

Meer weten

 
 

 

Cookie-instellingen