DUO buitenbeschouwing laten van ouder(s)

Jouw kind heeft geen contact met één van de ouders.

Voor wie?

DUO kent de persoonlijke situatie van jouw kind(eren) niet. Zij gaan uit van de gegevens van de Belastingdienst.

Het kan zijn dat er met één of beide ouders geen contact is. Of dat één of beide ouders niet wil meebetalen aan de studie. Dan kan jouw kind een verzoek indienen bij DUO om dat inkomen niet mee te laten tellen. Dan kan het zijn dat jouw kind wel een aanvullende beurs krijgt of dat deze verhoogd wordt.

Er moet dan wel een zogenaamde 'verklaring deskundige' opgesteld worden waarin de omstandigheden van jouw kind beschreven worden. Een deskundige kan een betrokken maatschappelijk werker of zorgcoördinator van school zijn. Zoek vooral hulp bij hen bij het aanvragen.

Op zoek naar meer informatie?

Lees meer op de website van DUO.

Meer weten

 
 

 

Cookie-instellingen