DUO buitenbeschouwing laten van ouder(s)

Je hebt geen contact met de ouders, of één van de ouders.

Voor wie?

DUO kent de jouw persoonlijke situatie niet. Zij gaan uit van de gegevens van de belastingdienst.

Het kan zijn dat je met één of beide ouders geen contact hebt. Of dat één of beide ouders niet wil meebetalen aan je studie. Dan kun je een verzoek indienen bij DUO om dat inkomen niet mee te laten tellen. Dan kan het zijn dat wel een aanvullende beurs krijgt of dat deze verhoogd wordt.

Er moet dan wel een zogenaamde 'verklaring deskundige' opgesteld worden waarin je omstandigheden beschreven worden. Een deskundige kan een betrokken maatschappelijk werker of zorgcoördinator van school zijn. Zoek vooral hulp bij hen bij het aanvragen.

Op zoek naar meer informatie?

Lees meer op de website van DUO.

Meer weten

 
 

 

Cookie-instellingen